Wij bij Praktijk Wiersma-Arts geven u in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) graag transparantie als het gaat om de klachtenprocedure en klacht en tuchtrecht volgens de beroepsverenigingen waarbij we zijn aangesloten.

Beroepsvereniging BSRAN:
Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) worden gesteld. Door aansluiting bij CAMCoöp, voldoen alle bij de Body Stress Release Associatie Nederland (BSRAN) aangesloten practitioners aan deze eisen.
Dat houdt in dat we het voor u makkelijker maken om klachten bespreekbaar te maken of in te dienen. De BSRAN hanteert hierbij een drietal stappen:
1. BSR-practitioner
Het kan voorkomen dat u als cliënt van een BSR-praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Onze voorkeur gaat ernaar uit dat u deze klacht rechtstreeks met uw BSR-practitioner bespreekt.
2. Beroepsvereniging
Bent u niet tevreden over de uitkomst van dat gesprek of mocht u het om welke reden dan ook niet prettig vinden om het rechtstreeks met uw BSR-practitioner te bespreken, dan kunt u uw klacht voorleggen aan het bestuur van de beroepsvereniging BSRAN door een mail te sturen naar bestuur@bodystressrelease.nl.
3. Klachtenfunctionaris
Bent u niet tevreden over de uitkomst, dan bieden wij u aan om gratis gebruik te maken van onze klachtenfunctionaris.
Onze klachtenfunctionaris zal u ondersteunen en adviseren in het zoeken naar een oplossing en zal bemiddelen tussen u en de betreffende practitioner. Onze klachtenfunctionaris doet onafhankelijke en onpartijdig onderzoek.
Onze klachtenfunctionaris zal ervoor zorg dragen u binnen een periode van zes weken schriftelijk wordt geïnformeerd over het oordeel van het onderzoek. Deze termijn kan met maximaal vier weken worden verlengd.
Link:
Beroepsvereniging VBAG:
U heeft een klacht. Wat nu?
Alle VBAG-zorgverleners zijn aangesloten bij een geschillencommissie. Ze doen er alles aan om u op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. Het zou goed zijn als u die onvrede met uw therapeut bespreekt. Maar soms lukt dat niet of helpt dit niet. Heeft u hulp nodig of is uw onvrede aanleiding om een klacht in te dienen, dan ondersteunen wij u hierbij.
Het is belangrijk om uw onvrede of klacht eerst met uw therapeut te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komt u er samen uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u anders wilt. Is het moeilijk uw onvrede mondeling te uiten? Probeer het uw therapeut dan schriftelijk voor te leggen. Mogelijk ontstaat er op deze manier een opening om met elkaar te praten en het probleem de wereld uit te helpen.
Meestal lost een goed gesprek met uw therapeut uw onvrede of klacht op.
Als u er samen niet uitkomt
Voelt u zich niet in staat uw onvrede of klacht te bespreken met uw therapeut, laat de situatie dit niet toe of komt u er samen niet uit? Dan kunt u kosteloos de klachtenfunctionaris inschakelen. Deze ondersteunt u bij het formuleren van uw klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen. Samen met u wordt gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor uw klacht. Uw klacht wordt binnen zes weken afgehandeld. De therapeut om wie het gaat, heeft er recht op om dit te weten en wordt op de hoogte gesteld.
De klachtenfunctionaris is onafhankelijk
Inzet klachtenfunctionaris
Om de klachtenfunctionaris in te zetten, neemt u contact op met het secretariaat van de VBAG. Zij laten de klachtenfunctionaris vervolgens contact met u opnemen.
Geschillencommissie: bindende uitspraak
Als de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop uw onvrede of klacht is afgehandeld voor u onbevredigend is, dan kunt u zich wenden tot de geschillencommissie. Deze geschillencommissie is onafhankelijk van alle partijen en gespecialiseerd in de complementaire zorg. Een uitspraak van de geschillencommissie over uw klacht (geschil) is bindend, zowel voor u als de therapeut. Soms kan de commissie besluiten een schadevergoeding toe te kennen.
Kosten
Een geschil indienen bij de geschillencommissie kost € 50. De geschillencommissie doet binnen zes maanden uitspraak over uw klacht.
Op www.geschillencommissie.nl vindt u meer informatie over hoe u een geschil kunt indienen. De klachtenfunctionaris kan u hierbij helpen.
Waarover kunt u een klacht indienen?
U kunt een klacht indienen over zaken omtrent de behandeling die u van uw therapeut krijgt of kreeg. Bijvoorbeeld de kwaliteit van de behandeling of de manier waarop u bent bejegend. Maar ook over een onjuiste beoordeling van de therapeut, schade die door de behandeling is ontstaan of over beschadigde/ vermiste eigendommen.
Heeft u een klacht en komt u er met uw zorgverlener niet uit? Neem contact op met de VBAG!
Het secretariaat van de VBAG is op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 9.00u en 12.00u op nummer 040-2838988. Op andere tijden en wanneer alle lijnen bezet zijn, is het mogelijk het antwoordapparaat in te spreken. U kunt ook een mail sturen naarsecretariaat@vbag.nl.

PrivacyverklaringKlachtenprocedure

BTW-ID: NL 00131 3934 B34

Kerkdijk 10, 7152 DB Eibergen
– Rolstoeltoegankelijk en parkeergelegenheid –

Telefoon: 0545 475 317
BTW-ID: NL 00131 3934 B34